Виникнення козацтва і утворення запорозької січі реферат

Причини появи козацтва 2. Тоді Вишневенький в 1540 р. Козацтво на Середньому Дніпрі 3. Саме до них відносяться слова С. Козацька колонізація Запоріжжя 4. Заснування Запорізької Січі Нові явища в соціально-економічному житті України, передусім зародження і розвиток фільваркової системи, мали серйозні наслідки дедалі більше посилювався феодально-кріпосницький гніт, доповнений обмеженням національних прав українського народу. Наступ феодалів на селянство викликав хвилю антифеодальної боротьби, найпоширенішою формою якої стали втечі селян. Втечі набували характеру переселення, особливо з Галичини, Західного Поділля і Волині, де раніше почало розвиватися фільваркове господарство, у малозалюднені, а то й пустинні східні та південно-східні окраїни Поділля і Київщини. Втечі зростали з кожним десятиріччям і протягом XVI ст.На нових місцях соціальна нерівність поглиблювалася. Король схвально поставився до появи замку на Хортиці. набрали вже загрозливих для панства масштабів. Населення на Запоріжжі зростало дедалі швидше. Сучасник, польський поет-шляхтич П. У люстрації Черкаського замку 1552 р. прийшов на Хортицю і обложив замок.

Пізніше XVII ст. С. Грондський так писав про це «Ті з руського українського народу, котрі... не хотіли терпіти далі ярмо і владу місцевих панів, відходили в далекі краї, на цей час ще незалюднені, і привласнювали собі право на свободу...

засновували нові колонії і, щоб відрізнятися від підданих руських панів, стали називатися козаками». У другій половині XV — на початку XVI ст.Так, люстрация Черкаського замку 1552 р. у верхоріччі Південного Бугу, на Собі й Синюсі, на Росі, Тясмині, а також на лівому березі Дніпра — вздовж Трубежа, Сули, Псла з'явилося чимало козацьких слобід і хуторів.на так потребному местцу замок забудувал, а звлаща особливо, где би мала быть беспечная осторожность ку повстяганю шкодников лихих людей з убеспеченьем панств наших». Невдовзі козацькі селища зайняли цілу смугу на українському пограниччі — від середньої течії Дніпра майже до Дністра.

Сучасники XVI ст., описуючи заселення пограничних українських земель, підкреслювали тоді як багатолюдні колись містечка й села центральних місцевостей країни пустіли, безлюдні раніше простори на окраїнах залюднювались. У другій половині XV—XVI ст. в результаті зростання феодально-кріпосницького гніту в центральних районах держави посилилися втечі селян у малозаселені й пустинні північні, східні та південно-східні окраїни. На Дону, Яїку, Тереку з'явилися козацькі поселення й утворилися цілі козацькі області. М. На Київщині найраніші відомості про козаків припадають на 1492 p., а потім, виразніші, — на 1499 р.Найвищим органом влади у Січі була військова рада, в якій мали право брати участь усі козаки.